அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நடைபெற்ற ஓவியப்போட்டியில் நம் பள்ளி மாணவிகள் வெற்றி…