திருமதி சிங்கம்மாள்

திருமதி சிங்கம்மாள்

“திருமதி சிங்கம்மாள்” இவரால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்ட மாணவர்கள் உலகெங்கும் உள்ளனர்.

பள்ளி வாழ்வோடு பின்னிப்பினைந்தவர் பெரிய ஆயாம்மா. மேடையில் அவரை கௌரவித்தார் இயக்குனர் சேரன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.